Prístupové systémy - Bezdotykový systém RFID a DEK systém

 

Bezkontaktný prístupový systém BES s RFID technológiou

 


Bezkontaktný elektronický systém založený na RFID technológii je prístupový systém upravený pre požiadavky kontroly a identifikácie osôb pri vstupe a výstupe z objektu. Má množstvo funkcií a hardwerových prvkov, ktoré boli vytvorené pre špecifické potreby kontroly prístupu do budov ako sú administratívne budovy, priemyselné objekty, školy, bytové alebo rodinné domy. 

Systém ponúka možnosť komplexného zabezpečenia prístupu do objektu kontrolovateľného z jedného bodu. Software BBIQ je prepracovaným nástrojom na správu prístupového sytému. BES je prístupový systém s protokolom Wiegand 26bit, 125kHz, využívajúci bezkontaktné identifikačné prvky pre kontrolu a ovládanie prístupu do chráneného priestoru. BES je vyrábaný v sieťovom vyhotovení s možnosťou pripojenia 31 operačno-pamäťových jednotiek OPJ BES-01. Systém pracuje na základe prenosu dát medzi identifikačným médiom (bezkontaktným príveskom, kartou) a OPJ. 

Operačno-pamäťové jednotky sú sieťové jednotky s možnosťami rôzneho typu pripojenia (štandard, ethernet) a ovládania dverí (obojsmerná kontrola, jednosmerná voliteľná alebo nezávislá kontrola dvoch relé).


Systém BES sa skladá z troch základných častí:

 

 • operačno-pamäťovej jednotky (OPJ)

 • bezkontaktná čítačka

 • bezkontaktný prívesok

   

 

 

  

  

 

 

 

Prístupový systém DEK


Inštaláciou DEK systému dosiahneme to, že dnu aj von sa dostane iba osoba, ktorá má DEK kľúč.

Vstupy aj výstupy z objektu sa zaznamenávajú v operačnej jednotke, a dajú sa spätne skontrolovať. 

V prípade krádeže alebo inej nepríjemnej udalosti sa dá ľahko zistiť osoba, ktorá v danom čase vstupovala, resp. opúšťala objekt.


Systém dotykových elektronických kľúčov DALLAS založený na iButton technológii. Je prístupový systém upravený pre požiadavky kontroly a identifikácie osôb pri vstupe a výstupe z objektu. 

Má mnoho funkcií, ktoré boli vytvorené pre špecifické potreby kontroly prístupu do budov ako sú administratívne budovy, priemyselné objekty, školy, bytové a rodinné domy.

Systém prešiel vývojom od jednoduchého autonómneho systému pre jednostranný prístup do jedných dverí až po systém komplexného zabezpečenia prístupu do objektu kontrolovateľného z jedného bodu. 


Systém DEK sa skladá z troch základných častí:

 

 • Operačná a pamäťová jednotka (OPJ)
 • Programátor DEK - SIEŤ
 • Dotyková plocha (DP)
 • Dotykový elektronický kľúč (DALLAS) = iButton čip + prívesok


      

Programovacie nástroje

Pre programovanie a prenos dát medzi operačno-pamäťovou jednotkou a PC je vo väčšine prípadov potrebné doplnkové zariadenie programátor a v prípade on-line prepojeniana na väčšie vzdialenosti aj prevodník. 


Operačno-pamäťové jednotky DEK SIEŤ - 3.generácia

Operačno-pamäťové jednotky DEK SIEŤ sú sieťové zariadenia s možnosťami rôzneho typu pripojenia (RS485, RS232, ethernet) a rôzneho ovládania dverí (obojsmerná kontrola, jednosmerná voliteľná alebo nezávislá kontrola dvoch relé). Jednotky obsahujú elektroniku, riadiaci procesor, EEPROM pamäť na 900 alebo 3000 užívateľov s kapacitou záznamu do 1800 udalostí pri off-line prev8dzke a obvody pre ovládanie sekundárnych zariadení ako sú napr. elektromagnetické zámky, zvuková signalizácia apod. Všetky jednotky môžu pracovať off-line bez pripojenia k PC využívajúc vnútornú pamäť jednotky na ukladanie dát. Pri on-line pripojení k PC prostredníctvom vhodného zariadenia sú data ukladané priamo do PC. Na programovanie sa využíva software BBIQ.

V ponuke mamé niekoľko druhov čipov a príveskov. Plastové prívesky, kovové prívesky a iButton čipyiButton čipy a prívesky


Dotykové plochy


Dotykové plochy sú malých rozmerov s dvoma vodičmi na zadnej strane, určenými pre pripojenie k operačno-pamäťovej jednotke OPJ.  

Slúži k prenosu identifikačných údajov z DEK kľúča. V prípade, že je identifikačné číslo DEK kľúča zaregistrované v databáze, zámok sa uvoľní. V opačnom prípade zostanu dvere zablokované.

 


Ponúkame:

 • odborné poradenstvo pri výbere DEK systému
 • kvalitnú montáž 
 • výrobu oceľových a hliníkových brán na mieru, so zabudovaným DEK systémom
 • montáž do existujúcich oceľových a hliníkových brán

 


Preco Vas vykradli?