Komunikačné systémy

Univerzálny dverový vrátnik UDV KARAT - modulárna zostava
Elektrický domový vrátnik digitálny BUS-2 vo vyhotovení KARAT - kódová voľba je konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka, čo umožňuje užívateľovi vytvárať rôzne kombinácie pri zostavovaní kompletu tlačidlového tabla. Svojou veľkosťou, dizajnom a povrchovou úpravou patrí medzi moderné výrobky dorozumievacej techniky. Adresný elektrický vrátnik s číselnou klávesnicou je moderné digitálne zariadenie, ktoré umožňuje pohodlnú inštaláciu, jednoduché programovanie a obsluhu. Využívanie trojmiestnych kódov(systémových čísel) pre vyzvonenie domáceho telefónu poskytuje flexibilitu a predurčuje tento systém pre objekty s veľkým počtom účastníkov (bytové domy, administratívne budovy, priemyselné komplexy).
Elektrický domový vrátnik digitálny BUS-2 vo vyhotovení KARAT - priama voľba sa dodáva s dvoma účastníckymi tlačidlami umožňujúcimi voľbu účastníka. K základnému modulu možno pripojiť rozširujúce moduly, pričom zostavu možno rozšíriť až do 42 tlačidiel s priamou voľbou.
 

            
Možnosti digitálneho elektrického vrátnika:
 • zábrana blokovania celého EV trvalým stlačením niektorého tlačidla TT
 • v možnosť súčinnosti viacerých EV od viacerých vchodov (1 hlavný elektrický vrátnik, ostatné vedľajšie EV)
 • spojovacie tóny podobné spojovacím tónom známym z verejnej telefónnej siete
 • tónová akustická signalizácia spojovacieho procesu (voľná linka, vyzváňanie, obsadenie, porucha)
 • plne duplexná hlasitá komunikácia s vyvoleným DT
 • trimer reproduktora (R) a mikrofónu (M) umiestnený medzi zámkom a mikrofónom pri pohľade z boku od zámku.
 • voľba požadovaného DT 3-miestnym kódom
 • identifikácia tlačidla podsvetlenou menovkou
 • tlačidlo podsvetlenia s LED diódou na EV pre podsvetlenie menoviek
 • časovo limitované podsvetlenie menoviek
 • modulárne rozšíriteľné tlačidlové tablo
 • nastaviteľná doba zopnutia el.zámku
 • zápustná aj povrchová montáž
 • horizontálna aj vertikálna montáž
 • vyhotovenie v dizajne KARAT

Digitálny domáci dorozumievací systém DDS 

Domáce dorozumievacie zariadenia digitálne sa využívajú na hovorovú komunikáciu medzi elektrickým vrátnikom alebo tlačidlovým tablom inštalovaným pri vchode do budovy / bytového domu / a domácim telefónom umiestneným v byte. Systém tvoria už spomínané domáce telefóny, sieťový napájač a digitálny elektrický vrátnik.


 • domáce telefóny sú vyrábané v dizajne DT85, DT93 a ELEGANT
 • analógové eletrické vrátniky a tlačidlové tablá sú vyrábané
 • v týchto dizajnoch: US KARAT, GUARD, EV 94, TT85


Domáci telefón slúži pre dorozumievanie sa v komplexe domáceho dorozumievacieho zariadenia, ktoré je z hľadiska funkcie určené pre obytné domy hromadnej i individuálnej bytovej výstavby a pre rôzne inštitúcie. Domáci telefón je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s elektrickým vrátnikom resp. tlačidlovým tablom, vybavené tlačidlom pre ovládanie elektrického zámku. Domáce telefóny sa vyrábajú v štyroch dizajnoch DT ESO, DT ELEGANT, DT 93 a DT 85.
   


Pohodlnejsie by to neslo?

Pohodlnejsie by to neslo?

Chcete si povedat viac? Predlzenie hovoru.