Algate s.r.o. - O firme

 


Algate s.r.o. - Realizátor projektu Bezpečné bývanie RYS


Vyrábame hliníkové vstupné brány a inštalujeme vstupné komunikačné a zábranové systémy. 

S využitím všetkých skúseností pripravujeme technické riešenia, ktoré sú aplikovateľné pre viacbytové domy a zaručujú účinnú ochranu obyvateľov a majetku. 

Našou snahou je eliminovať prejavy vandalizmu, kriminality a priniesť aj do panelákov pocit dôstojného a bezpečného bývania. 


Celý projekt sa vyznačuje komplexnosťou. 

Neustále pracujeme na vývoji nových zariadení, pripravujeme technické riešenia na základe požiadaviek zástupcov domov, tak aby spĺňali vysokú kvalitatívnu úroveň a zároveň umožňovali nadstavbu technického zabezpečenia domu, ako aj inováciu zariadení. 

Implementujeme technologické riešenia ktoré majú vplyv na riešenie problémov týkajúcich sa bývania a kriminality v obytných domoch.


Poskytujeme komplexný servis pri spracovávaní návrhu objektu. 

Tiež protipožiarne riešenia a dodávky hliníkových systémov fasád, okien, dverí, zimných záhrad a fotovoltaických panelov zabudovaných do plášťov budov.


Kvalita našej práce a výrobkov zodpovedá najvyšším nárokom našich zákazníkov.


    


V prípade servisu píšte email na: 

servis@algate.sk

 


V prípade potreby nových kľúčov:

kluce@algate.sk